1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu zaQkacz.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Usługodawca Serwisu zaQkacz.pl firma: Usługi Transportowe Tomasz Ciołek, NIP 767-15-57-472, ul. Roosevelta 12h/9, 64-915 Jastrowie, mail: info[małpa]zaqkacz.pl.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam zamieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Usługodawca Serwisu zaQkacz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które mogą wpłynąć ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój technologii internetowej jak i rozwój Serwisu zaQkacz.pl. Wszelkie zmiany będą komunikowane na stronach Serwisu zaQkacz.pl
 9. W Serwisie pojawiają się linki do innych, zewnętrznych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu zaQkacz.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Usługodawcę Serwisu zaQkacz.pl. Każda zewnętrzna strona internetowa może posiadać własną polityką dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.